Từ 1-7: “ba trong một” khi đăng ký khai sinh

Ngày đăng: 27/06/2015 02:56:51

Từ 1-7: “ba trong một” khi đăng ký khai sinh

Đây là quy định mới tại thông tư liên tịch 05/2015 của ba bộ Tư pháp, Công an, Y tế (có hiệu lực từ ngày 1-7).

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0903737826
./templates/tintuc_detail_tpl.php